Home LOCAL NEWS UPDATE ON TAPIWA MAKORE MURDER CASE

UPDATE ON TAPIWA MAKORE MURDER CASE

UPDATE ON TAPIWA MAKORE MURDER CASE

Please note** This Article has been shared completely as is in Shona language for the benefit of the majority of those following the updates.

Pawanikwa humwe humbowo panhau yekupondwa kwaTapiwa Makore. Vagari vemaMurehwa vave kutanga kuburitsa information maererano nekupondwa kwemwana uyu.

It is believed kuty musoro wakawanikwa pekutanga hausi watapiwa. Musoro uyu urikunzi wakafukunurwa paguva remumwewo munhu.

Vamwe varikuty bamunini vaTafadzwa Shamba, vekazvisungirira vaive nechekuita nekutorwa kwemusoro uyu muguva. Mapurisa aziviswa uye svondo rino varikuenda kunoita tsvakurudzo painformationa itsva yabuda iyi.

Parikuda kuongororwa kuty vanhu vakafukunura musoro uyu vaive vanani uye vaizviitirei. Tapiwa makore uyo aive nemakore 7 akapondwa muna september 2020.

Tapiwa haasaty avigwa akambenge anzy 9 january asi ruvigwo rwakazopfuuridzwa mberi nenyaya yelockdown. Sekuziva kuti munhu avekunzy akafira kwaari ikoko haachatakurwi avekuvigwa ikoko ndozvimwe zvaita kuty kuvigwa kwaTapiwa kumbomiswa.

Source | Tilda Moyo