Sekuru Banda Speaks On Boss Pango’s Juju

Sekuru Banda Speaks On Boss Pango’s Juju

Sekuru Banda Speaks On Boss Pango’s Juju

Sekuru Banda, a well-known traditional healer, has responded to instructions given by Boss Pango.

Boss Pango directed his family to seek the advice of a well-known sangoma in order to remove secret goods from the Ximex dealer’s bedroom.

Many people assumed that Sekuru Banda had given Boss Pangolin some juju in order for him to become wealthy. Sekuru Banda denied handing Boss Pangolin any juju in an interview with media personality Tilder Moyo.

He said he had no idea who Boss Pango was before he made news for shooting his girlfriend. Sekuru Banda further stated that he does not specialize in bestowing wealth charms on individuals.

He stated:

Nezuro ndakatonzwa ndichifonerwa nevanhu vakawanda nenyaya yacho. Isusu mukomana uyu hatimuzive. Uyezve isu hatiite zvekurombesa vanhu.

When asked by Tilder Moyo why Boss Pangolin had referred to him by name if he had nothing to do with the juju, Sekuru Banda said the Ximex dealer might have left the instructions because he knew the famous Sangoma was capable of getting rid of the juju.

Sekuru Banda said;

Mukomana uyu nemaonero andakaita tsamba yake ndichiiverenga nezuro. Ndakaona sekunge, ndokunge kana ari iye akanyora tsamba. Handimurambire kuti ndiye akanyora kana kuti haasiriye akanyora. Semaonero andakazviita, kana ari iye akanyora munhu aiziva kuti sekuru semunhu anodzikinura vanhu, vanobatsira vanhu, vanokwanisa kubatisra dambudziko iri kuti ripere risunungure mhuri.

He added that Boss Pangolin might have been given the juju by another sangoma who might have died. Sekuru Banda said:

Zvinogona ari munhu wekuti kwaanga akatora zvinhupamwe munhu wacho akafa hakusisina. Munhu anogona akaona kuti Sekuru semunhu anozivikanwa kubatsira vanhu anogona kusunungura zvinhu zvatiinazvo izvi.

Sekuru Banda said Boss Pangolin’s family is yet to get in touch with him regarding the issue. He reitarated that he did not know Boss Pangolin.

He said there is a possibility that the letter with Boss Pangolin’s instructions is fake. Sekuru Banda said as a result of the letter he was unable to pay his condolences. He said:

Taida kutobata maoko nezuro taitotya kuti tikasvika panzvimbo vanhu vanoti “Sekuru vaye vauya kuzobvisa zvinhu zvavo.” Nekuti kune nhamo kwacho ndokudhuze nekwatinogara.

Join the ZiMetro News Community on WhatsApp and enjoy the news on the GO!

WHATSAPP GROUP LINK

In other news,

Gun Toting Zanu PF MP ‘Soul Ncube’ in Abuse Storm

A crazed Zanu PF MP was photographed with a gun stepping on a woman’s breast.

Soul Ncube, the MP for Matobo South, shared the image with his constituents via a WhatsApp group.

Gun Toting Zanu PF MP 'Soul Ncube' in Abuse Storm

In an audio clip that accompanied the image, he claimed the woman was a passenger in his stolen…Learn More

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.