Home LOCAL NEWS Sangoma Harvesting Sperms…Clients Know When They Will Die!

Sangoma Harvesting Sperms…Clients Know When They Will Die!

Sangoma Harvesting Sperms...Clients Know When They Will Die!

A Macheke traditional healer who forces men and women to harvest sperms for ritual purposes was exposed following a nasty divorce.

Fungai Bvunzawabaya, popularly known as Sekuru Makombe, was exposed after his client from Kadoma’s six-year marriage collapsed after he had ordered her to spend three days in the house naked harvesting sperms from several men for ritual purposes.

Sekuru Makombe told H-Metro that a number of people have been consulting him for ritual purposes since the commencement of the national lockdown in March last year.

A Kadoma woman exposed Sekuru Makombe, saying her marriage collapsed over cheating with several men on his orders.

She also said that he failed to pay her for the services. “I am living in fear and I plead with you not to disclose my contacts because Sekuru Makombe is a witchdoctor,” she said.

“My marriage collapsed when my husband discovered that I was bedding several men with the intention to get money quickly.

“Mhiko dzasekuru ava dzinorwadza asi hapana kusiri kufa saka ndati ndivafumure pamwe vanogona kudaro vakazviita kunevanhu vakawanda,” she said, pleading for anonymity.

H-Metro called Sekuru Makombe and he came to Harare for an interview.

He confirmed receiving semen and demanding blood from relatives of his victims, claiming he had supernatural powers to kill and make people rich.

Sangoma Harvesting Sperms...Clients Know When They Will Die!

He claimed that some men and women who are cheating on their spouses are among his clients who are doing so for ritual purposes and clergymen teaching prosperity gospel are some of his clients.

“To be honest with you, I attended to a number of people since the commencement of the national lockdown in 2020 at my shrine,” said Sekuru Makombe.

“My clients have no reason to implicate me considering that they are the ones consulting me for ritual purposes.

“Ini ndinorombesa saka mhiko dzangu dzinofanira kutevedzwa kuti ukwanise kuwana pfuma yacho. “Mukadzi wamuri kutaura ndewe kuKadoma.

Ndakamuudza kuti agare asinakupfeka kwemazuva matatu ozorara nevarume vakasiyana siyana achitora hurume hwavo ndozosanganisa nemishonga yangu.

“She had a dream having mjolo with two men and those were spirit mediums and after such a dream she would be free to select men she would want to have mjolo with and collect their semen.

“Several men she dates would be processed to acquire their luck for her business to flourish and that is causing several businesswomen and men to cheat.

“Ukada kuzvitarisa, murume anevakadzi vakawanda anoita pfuma yakawanda kupfuura anemukadzi mumwechete. “Vamwe vakadzi vanosvika pakunogeza murume anorwara nenjere vorara naye kuti simba rake rekufamba rifambise business rake ndini ndinovapa mishonga yacho.

“Among the ritual demands is for one to have sex with several men and women per day and this is causing some businesspeople to engage in rape and pay men or women for mjolo,” said Sekuru Makombe.

He claimed to have inherited the said powers from his late grand-father and further claimed that a number of people mysteriously died after using his charms for ritual purposes.

“I received these powers from my late grandfather and I have distributed real goblins to several people who include well-known businessmen and women,” said Sekuru Makombe.

“If I mix my charms, that include rotten eggs with a person’s blood surely that person prospers and he will know the number of his or her days.

“Mishonga yangu painowora yasangana nemazai neropa panouya nhunzi dzomhara zvekuti unokwanisa kudziverenga. “Nhunzi imwe neimwe inomirira gore saka kuwanda kwadzo ndiwo makore ako ekurarama panyika uchidya pfuma yako.

“Anyone who gets my charms for ritual purposes will know when they will die; that is one of the dangers of seeking quick wealth through rituals.

“Misfortunes faced by people who fail to observe rules of rituals include death of their children and close relatives since the charms demand blood.

“As for me, my challenge comes from church leaders who preach against us when some of them consult me for charms for their ministries to grow in numbers.

“Some prophets consult me, although they turn against us during their services. “Covid-19 opened a door for church members to use traditional medicines like zumbani, mufandichimuka watinoshandisa kumutsa vafi pama rituals edu asi kusati kwauya Covid-19 zvakanga zvichiita kunge mishonga yevachena ndiyo inorapa yega.

“Visit many houses of church members and see if you cannot see these traditional herbs they are using against this pandemic,” said Sekuru Makombe.

Sekuru Makombe made calls to some of his clients in the presence of H-Metro to prove that they were the ones demanding rituals to get wealth.

In other news, Prison warder commits suicide after Mjolo with inmate exposed!

Pictures have emerged on social media where a Losperfontein Correctional Centre employee is seen to be intimate with a prison inmate.

Prison warder commits suicide after Mjolo with inmate exposed!

The incident has caused the employee to take her own life on Monday morning and a suicide case had been opened….Learn More