BOND NOTES VS US DOLLAR SIMPLE EXPLANATION IN ISINDEBELE

0
423

Nxa lingabuzwa ngabasemakhaya ngezenzakalo zemali libachasisele ngalindlela ukuthi bazwisise:

BOND NOTES VALUE TAKES NOSEDIVE, INFLATION RATE EXPECTED TO SOAR

Uhulumende wabuya lamadonki akhe wahlanganisa lenkomo zenu amaBrahma wathi yena kuyafana 1 ka1, ngenxa yokuthi konke ungabophela enqoleni njalo konke kuyalimiswa.

Ngala mina ngathi kakufani ngenxa yokuthi idonki kayidliwa kithi bona batshingela ekutheni nxa usufuna inyama bazakupha inkomo yokuhlaba. Kancane kancane baqala ukube bethatha inkomo zethu befaka amadonki zaze zacina seziphelile sokusele amadonki agugileyo njalo angasabotshwayo angasebenzilutho. Manje ngangizawenzani?

Ngithe sengibona ukuthi babesengiguluvile ngabuyela kibo ngathi mina hayi madoda buyani lithathe amadonki enu sebesithi bona vele amadonki akungeke kufanane lenkomo njalo kumele ngakhe izibaya ezahlukeneyo besengiyathenga ezinye inkomo ngoba kakugcinwa sibaya sinye.

Ngithi maNgibuza ngamadonki abo abawafaka esibayeni sami agugileyo okunye sekuzifela bathi lawo asengawami. Yiwo amasimba asephenduke abayimali yenu.
YOU MAY ALSO LIKE

11 SLAYING PICTURES OF MADAM BOSS SHOWING OFF HER SE_XY, CURVY BODY THAT HAVE SET SOCIAL MEDIA ON FIRE

Tyra Chikocho is a Zimbabwean gospel musician and comedian who is popularly known as Madam Boss. As a gospel musician she has staged shows alongside Shingisai Suluma, Kudzi Nyakudya and many others.

Chikocho was born on April 10, 1985, at Harare Hospital. She is a beauty therapist by profession. She was married to….more here

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.